Ter inzage Plan warmtewinning onder Wilgenrijk e.o.

Om aardwarmte te mogen winnen – wat niet zonder risico is – moeten vergunninghouders op basis van de huidige Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben.

LEES MEER →