Begroting 2018-2021 Aangenomen met amendementen en moties

Op diverse terreinen dienden de fracties – soms in gezamenlijkheid – moties en amendementen in om de plannen van B&W bij te stellen of om nieuwe initiatieven vorm te geven. De fracties hebben geluisterd naar wat er onder de inwoners leeft en dat vertaalde zich naar vier amendementen op de tekst van de begroting en meer dan dertig moties die veelal unaniem werden aangenomen.

LEES MEER →