Column: Een (on)zinnig gesprek

Ben je nu helemaal? Asscher, werkeloosheid, zorg, participatie, bejaarden. Het zijn onderwerpen voor op een verjaardag, maar toch niet voor een zonnige wandeling?

LEES MEER →

Vakbonden: Regering doe wat aan het koopkrachtverlies

Hierdoor dreigen ouderen met alleen AOW met koopkrachtverlies te maken te krijgen.

LEES MEER →

VIdeo: AOW-leeftijd flexibiliseren

Wat dit betekent? Dat iedere individuele rechthebbende inwoner van Nederland zélf bepaalt wanneer zijn of haar AOW ingaat. ..

LEES MEER →

Maassluis Belang: Kans op huurprobleem voor AOW-ers

Voor A.O.W gerechtigden die geen recht meer hebben op partnertoeslag als de partner de A.O.W gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Dit kan in een aantal gevallen leiden tot de drastische inkomensdaling. Deze daling treedt op bij een jongere,niet werkende, partner om welke reden dan ook.

LEES MEER →