Cursus voor ouders met kinderen met ASS

De cursus is bedoeld voor de ouders van kinderen met bovenstaande aandoeningen. Aan de orde komen vragen als: hoe herkent u ASS, welke storingen treden op in de hersenen en hoe kunt u hier als ouders mee omgaan?

LEES MEER →