Spreekuur college van b en w in januari 2015

Spreekuur college van b en w in januari 2015.

LEES MEER →

Lentiz Kastanjecollege: B&W beantwoordt CDA-vragen

De fractie van CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de wijziging in de schoolleiding van Lentiz Kastanjecollege. Het college heeft de vragen beantwoord.

LEES MEER →

VSP stelt vragen over hulp voor ouderen

Op 9 december heeft de rechter uitspraak gedaan inzake een procedure die was aangespannen door een bejaard echtpaar dat een bericht van de gemeente Dantumadeel had ontvangen dat ze geen aanspraak meer kon maken op huishoudelijke verzorging

LEES MEER →

College beantwoordt vragen PvdA over bestrating Prinsekade

Het college van B&W heeft vragen beantwoord van de PvdA-fractie over de bestrating van de Prinsekade en vergunningen voor de oliebollenkraam.

LEES MEER →

Lentiz Kastanjecollege vernieuwt: CDA heeft vragen

Het Lentiz Kastanjecollege heeft plannen het onderwijsaanbod te vernieuwen. In een brief zijn de ouders van de leerlingen geïnformeerd over de hiermee samenhangende wijzigingen in de schoolleiding. De CDA-fractie van de gemeenteraad heeft hierover vragen gesteld aan B&W.

LEES MEER →

Fenacoliuslaan: schuinparkeren sneuvelt

B&W heeft vragen beantwoord van de PvdA-fractie over de herinrichting van de Fenacoliuslaan.

LEES MEER →

CDA stelt vragen over windmolenpark

. De grenzen van de locaties van windmolens in het convenant worden door in ieder geval één deelnemer niet gerespecteerd: de gemeente Rotterdam.

LEES MEER →