CU standpunt “Samen kiezen voor Geluidswal A20”

Geef toe dat het betrekken van de omwonenden blijkbaar niet is gegaan zoals gedacht en bedoeld. Voer een goed gesprek met de bewoners van de Doornenbuurt.

LEES MEER →
© MNU

ChristenUnie: Het ontbreekt te vaak aan sturing en communicatie

Waak voor het te makkelijk inzetten van adviesbureaus die rapporten opleveren zonder actieplan op maat voor Maassluis.

LEES MEER →
© MNU

ChristenUnie geeft haar visie op de Kadernota 2019-2022

Waak voor het te makkelijk inzetten van adviesbureaus die rapporten opleveren zonder actieplan op maat voor Maassluis.

LEES MEER →

Column (6 ): Zon, zee … en een vega-burger

Een complex proces om het slachten en verwerken op een goede en zorgvuldige manier uit te voeren.

LEES MEER →

Column (5): Kies bewust, kies de aardgasbus?

Wanneer je kijkt naar de financiële vooruitzichten, zie je de effecten hiervan ook op onze lokale begroting. Samen de trap op en af heet dit.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

ChristenUnie: Burger belang boven geldelijk gewin

Gaswinning? De veiligheid en de gezondheid van burgers dient zwaarder te wegen dan alleen uw financiële belangen en wij verzoeken u daarom om tot een andere afweging te komen.

LEES MEER →

15/3 ‘De stille kant van Maassluis’

Een interactieve avond over ‘de stille kant van Maassluis’. Inwoners van Maassluis worden van harte uitgenodigd om deze avond met bijzondere gasten bij te wonen. Over de Voedselbank, Laaggeletterdheid, SchuldhulpMaatje en de Kringloopwinkel

LEES MEER →
© MNU

ChristenUnie: Aandacht voor de stille kant van Maassluis

Bestrijding eenzaamheid, armoedebeleid, aanpak taal- en rekenachterstand, schuldenaanpak, jeugdzorg en zorg voor ouderen.

LEES MEER →