Column: Zo was de achtste week

Wat vonden fractieleiders belangrijk om met Maassluis te delen …

LEES MEER →

1/3 Extra raadsvergadering: Theater Koningshof

De fracties van Maassluis Belang, D66 en ChristenUnie hebben het verzoek ingediend …

LEES MEER →

Begroting 2016: De moties van de PvdA

www.maassluis.nu | Op de begroting 2016 werden door de 7 fracties moties ingediend. Dit zijn de onderwerpen die de PvdA fractie indiende.

LEES MEER →

Begrotingsdebat scherpe randjes en kritische kantekeningen

www.maassluis.nu | Hoe deden B&W en de raad het deze keer onder leiding van de net aangetreden burgemeester Edo Haan.

LEES MEER →

Vragen CU over Blankenburgtunnel

www.maassluis.nu | De CU heeft B&W vragen gesteld over het gebruik van de Blankenburgtunnel door voetgangers, fietsen en scooters en of zij bereid is zich maximaal in te zetten voor een goede veerverbinding Maassluis-Rozenburg voor deze groep. 

LEES MEER →

Christen Unie op de bres voor ‘reclameborden’

© www.maassluis.nu – wie betaalt, be-paal-t MAASSLUIS – De ChristenUnie …

LEES MEER →

CU-vragen over bouwplan Noorddijk-Geerkade

www.maassluis.nu – Het college van B&W heeft de vragen van de fractie van de Christen Unie over het bouwplan Noorddijk-Geerkade beantwoord.

LEES MEER →