Grondonderzoek nieuwbouwgrond “De Kade”

Indien bij u of burgers nog inhoudelijke vragen resteren, adviseren wij u om zeker gebruik te maken van de mogelijkheid alle stukken in te zien en hierover als belanghebbende vragen te stellen bij de DCMR of bezwaar in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

LEES MEER →

Vuilstortplaats aan Tooroplaan niet gesaneerd

De gemeente heeft eenzijdig de huur opgezegd per 1 november 2018 vanwege de verontreiniging en sanering. Het perceel en de twee percelen ernaast zijn ook verontreinigd. Dit alles was vroeger de vuilstortplaats van Maassluis.

LEES MEER →