Raadswerkgroep: Conclusies Onderzoek Koningshof

www.maassluis.nu – Officieel persbericht van de werkgroep.

LEES MEER →

Onderzoek Koningshof afgerond

www.maassluis.nu – Het onderzoek is afgerond. Het oordeel is aan de raad. Dit werd er gezegd op de persconferentie: …

LEES MEER →

Theater Koningshof: tekort € 122.000

www.maassluis.nu – Vorig jaar bleek dat Theater Koningshof € 76.000 tekort kwam. Dit riep vragen op toen bleek dat er betalingen waren gedaan van in totaal ongeveer € 43.000 aan twee leden van het bestuur van het theater terwijl de afspraak is dat het bestuur zijn werk onbezoldigd verricht. De definitieve cijfers over 2014 zijn nu bekend en het tekort blijkt aanzienlijk hoger te zijn, nl. € 122.000.

LEES MEER →

Integriteitsdiscussie over wethouder Eitjes

Gebroeders Eitjes in zwaar weer. Wethouder Eitjes is buitengesloten van vergaderingen over Konnigshof hangende de uitkomst van het onderzoek.

LEES MEER →

Dossier Koningshof

Nog een bestuurslid Koningshof in integriteitsproblemen

LEES MEER →

Gemeenteraad inzake Koningshof (1e termijn)

Een zware en emotionele avond voor de gehele gemeenteraad waarbij de Koningshof en de discussie rond integriteit centraal stonden.

LEES MEER →

Gemeenteraad inzake Koningshof (2e termijn)

In deze termijn geeft de burgemeester uitleg, de partijen hun definitieve standpunt en wordt de motie voor een onderzoek ter stemming gebracht.

LEES MEER →

Bestuurskosten en het imago van Theater Koningshof

Het Bestuur van het Theater Koningshof reageert op de recente berichtgeving die het imago van Theater Koningshof beschadigt.

LEES MEER →