Ingezonden: Gaswinning, burger heeft recht op waarheid

Waarom deze misleiding? De burger heeft recht op de waarheid.

LEES MEER →

Maassluis Belang: schijn van belangenverstrengeling voor wethouder vermijden

Tijdens de onderhandelingen was de heer van der Wees voorzitter van deze VVE. Hij is heden o.a wethouder van de gemeente Maassluis. Hier lijken conflicterende belangen op te kunnen treden.

LEES MEER →

Wat een treurnis is die boomkap

We worden al de gemeente uitgejaagd. Als je dan aan die “ambtenaren” vraagt waar je dan wel vrijelijk mag lopen, wordt je naar het Sterrenbos verwezen. Daar blijft nu dus niets meer van over. Wat een treurnis. Je kunt voorspellen dat vanwege die natuurspeelplaats de honden ook langs dit deel van de stad worden weggebonjourd. Een schande. We moeten maar eens een flinke protestactie beginnen.

LEES MEER →