Gemeenteraad, een dubbele pet past niemand!

De VBBM dient alle schijn van partijdigheid te vermijden. Alle reden om als Gemeenteraad waakzaam te zijn dat er geen raadsleden plaatsnemen met dubbele petten, anders ontstaan er heel onverkwikkelijke situaties.

LEES MEER →

Ingezonden: Integriteitsproblemen Forum voor Maassluis

Juridisch ongeoorloofde bestuurlijke belangenverstrengeling. Peter Boeters heeft mijns inziens precies nog 24 uur de tijd, om af te treden als de voorzitter van de politiek onafhankelijk organisatie VBBM, als hij nog politiek integer en bestuurlijk betrouwbaar wil overkomen om de politiek in te kunnen gaan

LEES MEER →

FvM kandidatenlijst

MAASSLUIS | De kandidatenlijst van Forum voor Maassluis is ingeleverd …

LEES MEER →

10/2 Forum v Maassluis presenteert

Daarom willen zij u uitnodigen om dit feit met hen te vieren op 10 Februari in de Koningshof van 16.00 uur tot 18.00 uur met live muziek en natuurlijk ons partijprogramma dat uitgereikt gaat worden aan …

LEES MEER →

B&W over vragen van Forum van Maassluis over Marelplein

Het is niet noodzakelijk de bezwaartermijn op de omgevingsvergunning af te wachten. Deze termijn loopt tot 6 weken na verstrekking van de vergunning. Een ingediend bezwaar geeft geen opschortende werking. Via kort geding kan een belanghebbende via een aanvraag voorlopige voorziening om opschorting verzoeken.

LEES MEER →

Naam ‘Forum voor Maassluis’ rechtsgeldig

Binnenkort wordt het verkiezingsprogramma 2018-2012 van de partij bekendgemaakt.

LEES MEER →