Voorstel: Opvang vluchtelingen op Lady Anne tot eind 2025

Het gedoogbesluit op grond van Wabo moet dan worden verlengd, daar het gebruik voor bewoning in strijd is met het bestemmingsplan

LEES MEER →

Parkeren: Maassluis kent géén gedoogbeleid

B&W stelt dat er geen gedoogbeleid is ten aanzien van parkeren, ondanks dat veel burgers een andere mening toegedaan zijn. Het komt er op neer dat er geen tijd / prioriteit is om te bekeuren.

LEES MEER →

MB: Is er gedoogbeleid in de Johan Evertsenstraat?

De bewoners menen namelijk te weten dat hier de afgelopen 5 a 6 jaar een gedoogbeleid heeft gegolden. …

LEES MEER →