Column(11) Bestaanszekerheid en Levensgeluk

Het NIBUD heeft dit jaar becijferd dat het ook financieel gezien prima kan. Door het afschaffen van toeslagen, uitkeringen, subsidies, kinderbijslag, studiebeurzen enzovoort komen er vele miljarden euro’s vrij, er worden minder kosten gemaakt doordat er minder ambtenaren/instanties nodig zijn voor uitvoering.

LEES MEER →
© google streetview

Verkeerssituatie sportzaal Sportlaan

De motie om de sportzaal energieneutraal te maken haalde geen meerderheid. GroenLinks stemt toch in met raadsvoorstel tot ‘vaststellen locatie en kredietvoorstel ontwikkeling sportzaal aan de Sportlaan’. “We zijn toch blij dat we de fietsveiligheid een stapje dichterbij te hebben gebracht.” 

LEES MEER →

B&W wil geen nieuwe adviesraad uit de burgerij

Sinds 2011, naar aanleiding van een evaluatie van de adviesstructuur, zijn wij ook terughoudend bij het instellen van eventuele nieuwe adviesraden. Het college ziet daarom af van het instellen van deze adviesraad.

LEES MEER →

Column(31): Meer daklozen door slecht beleid

Al die VVD kabinetten werpen zijn (rotte) vruchten af, want de markt heeft het steeds meer voor het zeggen. Dat blijkt maar weer…

LEES MEER →

Column(30): Geen woorden, maar daden

* * * * * Laten we in Maassluis nu ook eens een vuist maken en ons steentje bijdragen en niet alleen doen wat de landelijke richtlijnen zijn. Uiteindelijk wordt iedereen er beter van.

LEES MEER →
© pr

GroenLinks verbijsterd

Wij zijn verbijsterd. Het af en toe inwoners betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken komt bij ons over als een wassen neus.

LEES MEER →

GroenLinks: Plastic afval rond Blankenburgverbinding

Uit dit antwoord blijkt dat we vooral door moeten gaan met het laten meedenken over de vervuiling en zo stap voor stap naar een schonere Waterweg.

LEES MEER →

Column(29): Te weinig ambitie bij B&W

Met teksten als “Het is nog niet duidelijk welke afspraken er precies in het klimaatakkoord terecht zullen komen en wat dit zal betekenen voor gemeenten.”, zegt het college eigenlijk “we wachten rustig af”. Wat GroenLinks betreft gaan we nu wel eens echt zoden aan de dijk zetten.

LEES MEER →