Delfland wil 200.000 euro bijdragen aan Monstersche sluis

Zij doen het voorstel aan de stichting Monstersche sluis om 200.000 euro beschikbaar te stellen voor onderhoud dat nodig is ten behoeve van heropening van de sluis.

LEES MEER →

Doorbraak over eigendom Monstersche sluis

Er is een doorbraak rondom de eigendomskwestie van de Monstersche sluis. In een overleg tussen het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Maassluis en de Stichting Monstersche Sluis in Delft zijn de partijen tot een principe akkoord gekomen om de sluis over te dragen aan de stichting. Dat betekent ….

LEES MEER →

Zuiveringsheffing Delfland daalt in 2017

Door het afbouwen van de kwijtschelding valt de belastingopbrengst hoger uit dan verwacht. Er is ruim 4 miljoen euro geïnd onder huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau. Het algemeen bestuur vindt dat conform de afspraken alle huishoudens direct moeten profiteren door een lager tarief. Het bedrag wordt …

LEES MEER →

Verdiepen Nieuwe Waterweg heeft effect op inlandse dijken

De veiligheid van de dijken in het beheergebied van Hollandse Delta kan daarmee in het geding komen.

LEES MEER →

Herfst: tijd om sloten te onderhouden

Het Hoogheemraadschap van Delfland onderhoudt de kanalen en vaarten. Alle overige sloten moeten onderhouden worden door de eigenaren van land dat aan de sloten of dijken grenst. Dit zijn inwoners, gemeenten en bedrijven.

LEES MEER →

Antwoorden B&W over de Monstersche Sluis

Hoe het zit met het niet verlenen van een machtiging voor de Stichting Monstersche Sluis. Een helder – doch zeer uitgebreid – antwoord van B& W waar de stichting het mee doen moet.

LEES MEER →

Handtekeningen + gouden drol voor Dijkgraaf van Delfland

Het signaal dat de SP met deze reacties geeft neemt het bestuur serieus. Ik verwacht dat de partijen de …

LEES MEER →

Monstersche Sluis: Gemeente en Hoogheemraad mijden financiële risico’s

Wel blijft Maassluis bereid om met de stichting te onderzoeken of er andere subsidiemogelijkheden zijn. Ook gaat Maassluis door met het ondersteunen van dit maatschappelijke initiatief naar andere partijen. Maar …

LEES MEER →