Delfland gebruikt extra water voor schoner water

Het Hoogheemraadschap van Delfland voert dit jaar een proef uit om de waterkwaliteit te verbeteren, waarbij extra water door het gebied stroomt. Dit water komt uit het Brielse Meer (gemeente Brielle) en is schoner dan het water in het Delflandse gebied.

LEES MEER →

Het waterschap houdt het water binnen de perken

Waterschappers zorgen dat het water binnen de door ons bedachte …

LEES MEER →

Droge voeten

Regen opwekken of tegenhouden kunnen de waterschappers niet. Daarom verdelen ze het water over het landschap.

LEES MEER →

Vissen krijgen het voorjaar in hun bol

Voor deze tijd van het jaar is het zacht weer. Dat heeft ook invloed op planten en dieren. Zo beginnen vissen zich nu al te verplaatsen op zoek naar geschikte paai-, rust- en voedingsplekken. Het Hoogheemraadschap van Delfland biedt hierbij de helpende hand.

LEES MEER →

Bezuinigingen hoogheemraadschap worden gehaald

De Kadernota 2014 van het Hoogheemraadschap van Delfland laat zien …

LEES MEER →