Dunea en Evides Waterbedrijf sluiten aan bij Afvalwaterketen Delfland

Daarmee werken in het NAD nu twaalf gemeenten, het Hoogheemraadschap van Delfland en twee drinkwaterbedrijven samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame waterketen. …

LEES MEER →

Waterschap: Waarom melden van kroos zin heeft

Veel kroos op het water ziet er niet mooi uit en is ook niet goed voor een gezonde sloot. Waar langere tijd veel kroos voorkomt, raakt alles in de sloot uit balans. Dit kan leiden tot vissterfte en stankoverlast.

LEES MEER →

B&W beantwoordt vragen over afschaffen kwijtschelding door hoogheemraadschap

www.maassluis.nu | Het college van B&W heeft vragen beantwoord van de PvdA en CDA over het afschaffen van kwijtscheldingsmogelijkheden voor minima door het Hoogheemraadschap Delfland.

LEES MEER →

Maassluis gaat procederen tegen waterschap Delfland

www.maassluis.nu | Maassluis gaat samen met de waterwegsteden en de gemeente Den Haag procederen tegen het Hoogheemraadschap Delfland.

LEES MEER →

Afschaffing kwijtschelding door Hoogheemraadschap: vragen van PvdA en CDA

www.maassluis.nu | Het nieuwe college van het Hoogheemraadschap Delfland is van plan om in 2016 nog maximaal 50% van de zuiveringsheffing kwijt te schelden en stop te zetten in 2017.

LEES MEER →

Glasvezeltracé

www.maassluis.nu | Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft het besluit genomen om een vergunning te verlenen aan Eurofiber Nederland B.V. voor werkzaamheden in de primaire waterkering “Delflandsedijk”.

LEES MEER →

Column: Verkiezingen 2015

www.maassluis.nu – In de afgelopen weken ben ik me af gaan vragen wat er precies door de waterschappen en de provincie wordt geregeld. Deze verkiezingen zijn weinig populair, tenminste in mijn omgeving. Veel mensen hebben geen idee wat er eigenlijk gebeurt in beide besturen.

LEES MEER →