Leefbaar Maassluys: segregatie als bezwaar tegen Islamitische school

Is het college van mening dat segregatie an sich leidt tot verminderde kansen op de arbeidsmarkt, een grotere kans op armoede en daarmee leidt tot een verhoogde druk op ons sociale vangnet c.q. onze verzorgingsstaat?

LEES MEER →

LM over Islamitisch onderwijs in Maassluis

Hoe gaat het college waarborgen dat Nederlandse normen en waarden, zoals de democratische rechtstaat en bepaalde vrijheden, waaronder die van seksueel anders geaarden, vrouwen, andersgelovigen en ongelovigen, worden gewaarborgd?

LEES MEER →