Argos: Samen verbeteren we de kortdurende zorg voor ouderen

De complexiteit ontstaat bijvoorbeeld door de financieringsstromen uit de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg. Zoals één van de huisartsen zei: “Als we maar 50% van de aanvragen voor 9b honoreren, zit er dan geen gat in de regelgeving?”

LEES MEER →