Milieuschade door brand in Maasland

Wij weten nog niet hoe lang het gaat duren voordat het vervuilde water uit de polder weg is en hoe ernstig de vervuiling van de waterbodem is. Nu is zoals gezegd onze inspanning gericht op het voorkomen van verspreiding door het water tijdelijk op te slaan. De volgende stap is het afvoeren van het vervuilde water.

LEES MEER →

Informeren zonder borden

Doordat er op verschillende plekken onder de weg buizen liggen’, vertelt Miriam verder, ‘ontstaat er in dit ondiepe water een pracht van een kraamkamer’…

LEES MEER →