Kan waterschapsbelasting worden kwijtgescholden?

www.maassluis.nu – Afhankelijk van de persoonlijke situatie kunnen inwoners van Delfland in aanmerking komen voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Dit kan voor zowel de watersysteemheffing als de zuiveringsheffing.

LEES MEER →