De stille tocht voor Lian

Vanuit het Muziekgebouw waar gerepeteerd werd, klonk tromgeroffel. Bij de oversteekplaats werd het verkeer tot stilstaan gebracht. Zo kon de stoet in één gang door naar het randpark. Bij het café aangekomen werden de bloemen op de gedenkplek neergelegd …

LEES MEER →

Familie van Lian Boel vraagt om begrip

Wij willen ons zonder speculaties voorbereiden op het afscheid van onze geliefde echtgenoot, vader en grootvader en vragen uw begrip om hiermee op respectvolle wijze om te gaan.

LEES MEER →

19/3 Stille tocht voor Lian Boel

Iedereen die de behoefte heeft om op deze wijze respect en medeleven te tonen aan Lian is welkom om mee te lopen.

LEES MEER →