Bezwaar tegen WOZ aanslag wel degelijk lonend

Verbazing over het gebrek aan specifieke kennis bij de gemeenten. Gemeenten communiceren dat het beter is om geen WOZ-bureau in te schakelen. Het is belangrijk is dat de rechtszekerheid van de belastingbetaler gewaarborgd wordt door deze bureaus en dat er geen misbruik gemaakt wordt van de wetgeving.

LEES MEER →