Waterwegsteden werken aan Stroomopwaarts

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) werken samen aan een regionaal participatiebedrijf: Stroomopwaarts.
Deze samenwerking dient om de inwoners van die steden, vooral de kwetsbare doelgroepen, nu en in de toekomst maatschappelijke (inkomens)ondersteuning en zorg te bieden.

LEES MEER →