Aankondiging start verhuur: 16 sociale huurwoningen in de Roemer Visscherstraat Maassluis

Mensen met urgentie (voor een eengezinswoning) krijgen voorrang. Ook herhuisvestingskandidaten (huurders die wegens sloop van hun woning moeten verhuizen) zijn urgent en kunnen op de eengezinswoningen reageren. Start verhuur: 28 februari vanaf 20.00 uur.

LEES MEER →