Einde realisatie sportzaal aan de Sportlaan

Wij gaan ervan uit dat de wethouder na het zomerreces met een
nieuwe locatie komt, zodat de plannen die er nu liggen snel uitgevoerd kunnen worden.

LEES MEER →
© google streetview

College wil stoppen met plan sportzaal Sportlaan

Ondanks meerdere (ecologische) onderzoeken en gesprekken met de Omgevingsdienst Haaglanden, blijft de kans minimaal op het krijgen van een ontheffing voor een kapvergunning

LEES MEER →
© google streetview

GroenLinks bezorgt over voortgang Sportzaal aan Sportlaan

Vertraging van de bouw van deze sportzaal, wat is het effect hiervan voor sportverenigingen?

LEES MEER →

Sportzaal aan Sportlaan wordt 25% duurder

Het is even nadenken over deze vage ambtenarentaal. B&W noemt het een verlaagde overschrijding (…) van 1.7 miljoen.

LEES MEER →
© google streetview

Sportzaal komt er dan eindelijk toch

Er wordt gezorgd voor het behoud van alle bomen waar roekennesten in zitten.

LEES MEER →

Maassluis Belang: Betaalt de sport in Maassluis de rekening?

Wij zijn benieuwd op welke plaats we bij een volgende begrotingswijziging de investering in de buitenruimte tegenkomen. Wint de wethouder Financiën die ook sport in zijn portefeuille heeft of wethouder Voskamp deze wedstrijd. In een geheim document wordt een bedrag genoemd voor …

LEES MEER →

B&W meldt stand van zaken sportzaal aan sportlaan

“Wij zijn bezig om deze maatregelen in beeld te krijgen. Voorstellen daarvoor zijn gereed en worden in de meedenkgroep besproken. Wij zien een mogelijkheid om de verkeersdoorstroming van de Sportlaan vooruitlopend op de komst van de sportzaal te realiseren.”

LEES MEER →
© google streetview

Gemeente enquête: Locatie sportzaal aan Sportlaan

Inwoners van Maassluis kunnen tot 14 februari een reactie geven op de twee locaties waar de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan in Maassluis kan worden gebouwd.

LEES MEER →