Het Opleidingshuis van Stroomopwaarts staat

We merken dat ondernemers niet de juiste medewerkers weten te vinden en tegelijkertijd hebben wij in de regio veel inwoners die aan de kant staan. Door op de vraag/behoefte van de ondernemer in te spelen en gericht op te leiden, brengen we vraag en aanbod bij elkaar.

LEES MEER →
© Roger van der Kraan

Stroomopwaarts doet zijn naam eer aan

Naast de conclusies zijn in het rapport ook een aantal verbeterpunten opgenomen, zoals efficiëntere huisvesting, verbeteringen in de (snelheid van de) besluitvorming tussen de drie gemeenten en de punten op de i als het gaat om de interne veranderingen die de fusie met zich heeft meegebracht.

LEES MEER →
© Stroomopwaarts

SCP: Participatiewet werkt niet

Eén ding is nu wel duidelijk geworden: het is wensdenken gebleken om met fors minder geld meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam een betaalde baan te bieden. De uitkomst van het rapport verrast dus niet. De hoop is er dat er naar aanleiding van dit rapport nu passende maatregelen worden genomen.

LEES MEER →
© PR Stroomopwaarts

Het Werkplein brengt inwoners dichter bij werk

Iedereen verdient het om mee te doen in de samenleving. Daarom zetten de drie gemeenten en Stroomopwaarts zich in om inwoners aan een betaalde baan te helpen en stimuleren zij arbeidsbemiddeling. “Stroomopwaarts brengt op het Werkplein vraag en aanbod dichter bij elkaar en biedt daardoor slagkracht.”

LEES MEER →

750.000 voor extra inzet op participatie statushouders MVS

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Gemeenten krijgen met de invoering van deze wet de regie over de inburgering weer terug. De ervaringen van de Maatwerkplaats worden meegenomen bij de uitvoering van de nieuwe wet.

LEES MEER →

VIDEO: Lef loont: inclusief ondernemerschap leidt tot betere resultaten

“Als ondernemer moet je je nek durven uitsteken en het lef hebben om volgens onorthodoxe methoden en met onorthodoxe medewerkers te werken”

LEES MEER →
© MVS Stroomopwaarts

250 mensen aan het werk door samenwerking Randstad en Stroomopwaarts

Werkstroom bemiddelt vooral mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn grotendeels inwoners die zich recent hebben aangemeld bij Stroomopwaarts of die al enige tijd training en begeleiding krijgen. De komende periode is er extra aandacht voor jongeren – met en zonder arbeidsbeperking.

LEES MEER →
© PR

Desiree Curfs feliciteert Overheidsmanager van het Jaar 2018

Dit jaar waren er 89 kandidaten uit het hele land voorgedragen voor de titel Overheidsmanager van het Jaar. De jury maakte een eerste selectie op basis van de criteria mensgericht en visionair leiderschap, gezaghebbende bescheidenheid en maatschappelijk en politiek bewustzijn.

LEES MEER →