© Wilgenrijk / Maasdelta

Vast te stellen Woonvisie 2019-2024

De grote vraag naar woningen, de wens om daarin zoveel mogelijk te voorzien alsmede regionale afspraken daarover zijn aanleiding voor een geactualiseerde, nieuwe Woonvisie. Het college besluit om in te stemmen met de concept Woonvisie 2019-2024 alsmede om dit voorstel aan te bieden aan de agendacommissie voor behandeling in de gemeenteraad.

LEES MEER →

VVD wil snel resultaat door positieve benadering Woonvisie

Met een gezamenlijke inspanning veel inwoners van Maassluis een goede stap op de woningmarkt …

LEES MEER →

Concept-woonvisie 2015-2020 ligt ter inzage

www.maassluis.nu | In de woonvisie legt de gemeente de ontwikkelrichting voor het beleidsterrein Wonen vast. De Woonvisie doet uitspraken over de gehele gemeente Maassluis en alle inwoners en woningzoekenden. Deze woonvisie geeft de hoofdlijnen aan van het beleid voor de jaren 2015 – 2020.

LEES MEER →

Woonvisie 2015 in wording

www.maassluis.nu | de Woonvisie 2015 voor Maassluis zal worden opgesteld. Op basis daarvan kunnen afspraken worden gemaakt die mogelijk later dit jaar worden ingevoerd.

LEES MEER →