© PR

De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 5 maart 2014 in het stadhuis van Maassluis. De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners van Maassluis zijn van harte welkom.

De Adviesraad bespreekt dit keer onder meer het werkplan voor 2014. Het komend jaar staan veel activiteiten in het teken van de nieuwe taken die de gemeente krijgt vanaf 1 januari 2015. Het gaat hierbij om taken op het gebied van onder meer jeugd, welzijn en werk en inkomen. Om te weten te komen hoe maatschappelijke instellingen en inwoners denken over deze veranderingen, gaat de Adviesraad Samenlevingszaken actief op zoek naar signalen vanuit de Maassluise samenleving. Dit gebeurt onder meer door werkbezoeken af te leggen en bijeenkomsten te organiseren. De Adviesraad gebruikt de wensen en meningen uit de samenleving om het gemeentebestuur te adviseren bij het invoeren van deze nieuwe taken. Ook op de agenda staat een presentatie door Rob van de Water, directeur van ROGplus.

De agenda met toelichting is te vinden op de website van de gemeente Maassluis, via www.maassluis.nl/adviesraad-samenlevingszaken.

Inspreken

Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken op de onderwerpen die op de agenda staan. Tijdens de behandeling van deze onderwerpen tijdens de vergadering kunnen zij niet het woord voeren. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen. Er mag alleen worden ingesproken over zaken die kunnen worden gerekend tot het taakveld van de Adviesraad.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt