MAASSLUIS | De Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis adviseert Burgemeester en Wethouders van Maassluis over het gemeentelijk beleid op het gebied van samenlevingszaken. Het afgelopen jaar werden zeven adviezen uitgebracht. Het laatste advies gaat over “Versterking van het Vrijwilligerswerk”.

Vrijwilligers geven het leven van de ander meer kleur en zijn onmisbaar in onze samenleving. Ook Maassluis kent vele vrijwilligers. Bij bezoeken, die de leden van de Adviesraad de afgelopen periode aan verschillende organisaties brachten, bleek echter dat bij veel van deze instanties behoefte is aan meer vrijwilligers.

Het is natuurlijk in eerste instantie de verantwoordelijkheid van organisaties en verenigingen zelf om te voorzien in de, bij hen, benodigde vrijwilligers. Onze gemeente geeft het vrijwilligerswerk een duwtje in de rug. Het beleid dat hierover gaat is begin 2014 vastgelegd in een gemeentelijke beleidsnota. Veel van de voornemens in deze nota zijn inmiddels aangepakt. Toch denkt de Adviesraad dat er in het beleid van de gemeente nog verbeteringen mogelijk zijn.

Het gaat hierbij om vier onderwerpen t.w.;

 • versterking van het vrijwilligerssteunpunt,
 • het vrijwilligersbeleid sterker richten op doelgroepen,
 • ondersteunende maatregelen om het management van vrijwilligers bij organisaties en verenigingen te optimaliseren
 • het scheppen van meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te kunnen doen voor uitkeringsgerechtigden.

Op elk van deze vier punten heeft de Adviesraad meerdere aanbevelingen aan het gemeentebestuur gedaan.
Geïnteresseerden kunnen het hele advies lezen op de pagina Adviezen van de website van de Adviesraad www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl .

 

 

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

 1. Floris
  20 december 2015 at 18:26

  BANEN MOETEN ER KOMEN!!!Zodat mensen geen uitkering meer nodig hebben!
  Omgekeerde wereld dit.Wakker worden!!!