In de Maassluise Courant van donderdag 27 augustus jl. stond het artikel “onduidelijkheid wachtlijsten jeugdzorg blijft‘. Ik plaats hierbij de nodige kritische kanttekeningen.

De spreker die avond was Onno de Zwart, secretaris van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond.

1:Bezuinigingen en negatieve gevolgen als feiten accepteren

Dit is schandalig.

De Zwart, regionaal topman zegt over het feit dat gewenste zorg niet altijd (direct) beschikbaar is, dat wijkteams daarom kijken naar welke hulp in de tussentijd wel geboden kan worden:

“En dat is lastig want ook de bezuinigingen moeten worden gehaald.”

Keiharde, vaststaande conclusie hieruit:

Zwart accepteert de bezuinigingen als een feit. Daarnaast accepteert hij als feit de negatieve gevolgen daarvan, zijnde hier het niet krijgen van direct noodzakelijke hulp.

Aannemelijk is dat Zwart andere negatieve gevolgen van de bezuinigingen ook als onvermijdelijk accepteert. Dat is zowel schandalig als onrechtmatig. Het ergste is echter dat hij kennelijk niets doet aan de bezuinigingen. Dat laat hij gewoon voortbestaan als chronische oorzaak van schending door de gemeente van de Jeugdhulpplicht.

-2: Definities hanteren om fouten te ontkennen

Het niet direct jeugdhulp geven kan hier worden gezien als een grove fout van gemeentewege.

De Zwart benadrukt dat iemand pas na negen weken echt op een wachtlijst staat.

De Zwart laat heel handig na om open en eerlijk te vermelden dat iemand die pas na negen weken wachten technisch op een wachtlijst komt, feitelijk wel al negen weken geen jeugdhulp krijgt.

Of je nu wel of niet op een wachtlijst staat: Wachten is het nalaten van directe jeugdhulp. Pas op de wachtlijst staan na negen weken, betekent nog langer geen jeugdhulp. Dat staat allemaal niet in het bewuste artikel, omdat De Zwart dat niet wil zeggen.

Het laatste wat ambtenaren doen, is eerlijk hun fouten en onrechtmatigheden erkennen. Dat niet willen toegeven van fouten en misstanden (hier: kinderen en jeugdigen geen jeugdhulp geven als dat nodig is) wordt als feit geaccepteerd, omdat geld belangrijker is dan kinderen.

-3: Jeugdzorg Rijnmond miskent eigen verantwoordelijk voor ontstaan/voortbestaan wachtlijsten in Rijnmond gemeenten

Volgens de Zwart  “… is het ontstaan van wachtlijsten een verantwoordelijkheid van de wijkteams”

Hij miskent daarmee dat de vorig jaar onder zijn verantwoordelijkheid/bestuur gesloten wurgcontracten met de jeugdhulpverleners in de Rijnmond gemeenten een voorname oorzaak zijn van het wachtlijsten probleem, omdat er te goedkoop en te krap is ingekocht.

Van Rijn, (Staatssecretaris VWS) heeft daarover in het parlement geoordeeld dat budgettekorten of te weinig inkopen geen geldig excuus vormen voor niet-hulp-verlenen. Sterker; zowel in de jeugdwet als in alle kamerbrieven van Van Rijn staat:

“Indien de gemeente niet heeft ingekocht moet de gemeente een passend alternatief leveren. Kan dat niet als zorg in natura, dan is de gemeente verplicht een individuele voorziening middels pgb te leveren. Op die manier kan de zorg alsnog worden ingekocht.”

-4: Lokale democratie/verantwoording functioneert niet (gemeenteraden accepteren de feitelijk situatie (misstanden)

Dit verslag over de door Rijnmond georganiseerde bijeenkomst lijkt het zoveelste bewijs dat de gemeenteraden geen machtsfactor zijn, tenzij eventueel wel geuite kritiek (afkeuring van deze feitelijke situatie: de misstanden met de wachtlijsten) ten onrechte niet vermeld is in dit verslag.

Het lijkt erop dat vanuit de gemeenteraad geen wijziging van de tekorten aan jeugdhulp (verlening) te verwachten is.Dus kan De Zwart, ongestoord doorgaan met zijn semantische trucs om de werkelijkheid te ontkennen.

En dat ten koste van de kinderen en jeugdigen waaraan hij zijn maandelijkse salaris te danken heeft. Het is een bloody shame! Daarover is het laatste nog niet gezegd.

-5: Het niet (tijdig) regelen van passende jeugdhulp is een keiharde schending van de jeugdhulpplicht en het Internationaal Verdrag Rechten Van Het Kind (IVRK).

In 2011 bepaalde de Centrale Raad van Beroep in een procedure tegen Bureau Jeugdzorg, dat wachtlijsten in de jeugdhulp niet mochten. De raad bepaalde eveneens dat een wachtlijst in welke hoedanigheid ook geen hulp is. Bureau jeugdzorg werd gesommeerd indien een jeugdige op een wachtlijst werd geplaatst zorg te dragen voor passende overbruggingszorg. Dit kon een passende, gelijkwaardige voorziening in zorg in natura zijn. Indien, dat onmogelijk was, werd een PGB aangemerkt als passende overbruggingszorg.

Deze vaststaande jurisprudentie, is niet gewijzigd omdat het recht op zorg is vervangen door de jeugdhulpplicht. Zij blijft onverminderd van kracht.

Op basis van het IVRK zal ook de voorzieningen rechter geen wachtlijst in de jeugdhulp accepteren:

Art. 3 Een kind, heeft recht op een ononderbroken ontwikkelingsproces.

Een wachtlijst schendt dat proces als een kind hulp nodig heeft.

Art. 19 Kindermishandeling. De staat dient het kind te beschermen tegen kindermishandeling en verwaarlozing.
Een kind dat hulp nodig heeft, pas na 9 weken wachten op een wachtlijst plaatsen staat gelijk aan kindermishandeling c.q. verwaarlozing.

Misschien kunnen we een AMK meldpunt inrichten voor deze onrechtmatige overheidsdaden

Art. 23 Een kind dat hulp nodig heeft vanwege een belemmering ( handicap) heeft recht op een behoorlijk en volwaardig leven.
Een kind op een wachtlijst plaatsen belemmert dit volwaardig en behoorlijk leven.

Art. 24 Een kind, heeft recht op de hoogste mate van hulp en zorgverlening.
Een wachtlijst, is geen zorg en geen hulp

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen | Juridisch adviseur | Ouderplatform Rijnmond | vaste columnist op woensdag 1x per maand (01-2015 tm 04-2016)

2 Reacties

 1. Naat
  29 augustus 2015 at 20:26

  Jeugdzorg en de gemeente maassluis?????? Ik ken iemand die al weken bezig is met jeugdzorg en de gemeente maassluis, schandalig hoe er zo met mensen wordt om gegaan, in zo’n situatie schaam ik mij om maassluizer te zijn. Wij behoren tot een maatschappij die elkaar steunen en hulp bieden in moeilijke tijden, maar helaas horen daar jeugdzorg en de gemeente maassluis nu even niet bij!,

  • Moontje
   30 augustus 2015 at 19:25

   @Naat,

   Als deze mensen al zo lang op passende zorg wachten waarom melden ze zich niet.

   Wat is de reden van het lange wachten.

   Melden heeft altijd zin. Je verhaal vertellen ook. Desnoods procederen tegen de gemeente om passende hulp af te dwingen.

   Het is belangrijk dat ouders hun verhaal vertellen…