© PR –  Er is voor gekozen om het parkeerterrein uit te breiden richting DrieMaasHave

Aannemer Van Dijk uit Maasland start op 3 maart 2014 met de werkzaamheden aan het parkeerterrein bij winkelcentrum Steendijkpolder in Maassluis. De werkzaamheden bestaan uit de uitbreiding van het parkeerterrein, het vernieuwen van de riolering, de aanleg van nieuwe bestrating en de herinrichting van de openbare ruimte. Naar verwachting is het werk eind juli klaar.

In het voortraject heeft de gemeente een burgerparticipatietraject doorlopen. Bewoners, winkeliers en gebruikers uit de directe omgeving van het winkelcentrum zijn betrokken bij het ontwerp van de nieuwe inrichting. De belangrijkste opmerking die tijdens dit traject naar voren is gekomen, is dat er meer parkeerplaatsen aangelegd dienen te worden.

 Er is voor gekozen om het parkeerterrein uit te breiden richting DrieMaasHave. Hierdoor kunnen er meer parkeerplaatsen aangelegd worden.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zodat zoveel mogelijk parkeerplaatsen toegankelijk blijven. Gedurende de werkzaamheden is de bereikbaarheid van het winkelcentrum, de sporthal en de woningen gegarandeerd. Getracht wordt de overlast zo beperkt mogelijk te houden, daarom worden verschillende werkzaamheden gecombineerd uitgevoerd.

Vragen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het contactpersoon bij Van Dijk de heer John Valstar, tijdens de uitvoering is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-51862350, tussen 7:00 en 16:00 uur.
Namens de gemeente is de heer Henk Don het contactpersoon, bereikbaar via telefoonnummer (010) 5931787 of via het e-mailadres h.don@maassluis.nl.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt