© PR - Integraal Kindcentrum zorgt voor continue leer- en ontwikkelingslijn

Op 1 januari 2015 fuseren de Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis om hun visie op integrale kindcentra vorm te geven. Beide kinderopvangorganisaties gaan locaties en personeel ruilen om continuïteit en stabiliteit te garanderen.  Ze gaan verder onder de naam Wijzer in Opvang & Onderwijs.

Alle basisscholen in Maassluis en Vlaardingen zullen in  2015 een integraal kindcentrum vormen met voorzieningen zoals een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, startgroep, basisschool en voor-, tussen en naschoolse opvang. Een continue  leer- en ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 13 jaar staat centraal. Kinderen worden op dezelfde manier gevolgd zodat problemen snel worden opgemerkt en de nodige ondersteuning kan worden gegeven.

Een integraal kindcentrum is één organisatie met één leiding, één beleid en diverse gebouwen en ruimten. Kinderen kunnen er spelen, ontwikkelen, leren en ontspannen.

Een belangrijk voordeel is de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn met één pedagogische visie. Kinderen krijgen zo de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Ouders krijgen te maken met één loket voor de inschrijving en administratie voor opvang en onderwijs. Opvang  van de kinderen bij een integraal kindcentrum is het gehele jaar mogelijk.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt