© PR – Uitvoerder Ben en directievoerder Edwin, zijn klaar voor de start van het project

Op 21 januari 2014 heeft de gemeenteraad van Maassluis krediet beschikbaar gesteld om opdracht te verstrekken voor het woonrijp maken van Locatie de Dijk. Woonrijp maken houdt de aanleg in van de begraafplaats, de wegen en het openbaar groen tussen de kavels op het bedrijventerrein. Dura Vermeer Infra Zuidwest is inmiddels begonnen met de voorbereidingen van het werk. Op 17 maart a.s. wordt door de wethouders Keijzer en Eitjes de start van het woonrijp maken van Locatie De Dijk verricht door middel van het planten van de eerste boom. Als de weersomstandigheden gunstig zijn en blijven, worden de werkzaamheden half mei 2014 afgerond.

De begraafplaats wordt aangelegd volgens het zogeheten craquelé-ontwerp, waar de gemeenteraad in 2011 voor heeft gekozen. Hiermee wordt meer natuurgerichte en “natuurbeheerde” invulling aan het gebied gegeven. Daarmee speelt het plan in op huidige algemene trends in de ontwikkeling van nieuwe begraafplaatsen en de wensen van veel gebruikers. In het woonrijp maken van De Dijk zit ook de aanleg van de groene wiggen tussen de bedrijfskavels. Er worden veel bomen geplant en de kruisingen die voor de ontsluiting van het bedrijventerrein en begraafplaats zorgen, worden aangelegd. Bij elkaar ontstaat een mooie parkachtige invulling aan de Waterweg.

De begraafplaats zal minder intensief en massaal worden ervaren doordat een ruimtelijke opdeling in grafkamers is voorzien. De kosten die gemoeid zijn met het beheer van een meer natuurgerichte begraafplaats, zullen naar verhouding lager liggen. Met het craquelé-model is een gefaseerde uitvoering logischer en beter mogelijk. Ook biedt het de beheerder uiteindelijk veel mogelijkheden voor een flexibele invulling van de begraafplaats.

Afspraak op locatie

Een afspraak voor een kijkje op De Dijk is snel gemaakt. Bel (010) 593 1521 of mail dedijk@maassluis.nl.

Het Dijk-Team helpt graag om de ondernemer te laten ondernemen.

Voor meer informatie kijk op www.dedijk.info, raadpleeg de brochure of volg het twitteraccount @DeDijkMaassluis

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt