© Maassluis – Ondertekening OOGO Voortgezet Onderwijs, van links naar rechts: W. Kokx (bestuursvoorzitter samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs), M. Stam (wethouder Schiedam), A. Hoekstra (wethouder Vlaardingen), G. van der Wees (wethouder Maassluis) en M. van Nimwegen-van Wieringen (wethouder Midden-Delfland).

 Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs in Nederland van kracht. Met deze wet worden scholen en samenwerkingsverbanden verplicht om elke leerling in het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs passend onderwijs te bieden. Dat geldt ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Begin maart jl. hebben zowel de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs als Voortgezet Onderwijs in de regio Nieuwe Waterweg Noord en Midden-Delfland met de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Midden-Delfland elk een overeenkomst hiervoor ondertekend.

De ondertekening komt voort uit de wettelijk verplichting om gezamenlijk ‘Op  Overeenstemming Gericht Overleg’, kortweg OOGO, te voeren. De gemeenten zijn een belangrijke partij in dit OOGO om onderwerpen zoals leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting enz. samen met samenwerkingsverbanden op te pakken en op te lossen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt