Wat vinden de inwoners van Maassluis van de voorzieningen in de gemeente? Betrekt de gemeente hen voldoende bij het maken van plannen? Voelen zij zich veilig in hun eigen buurt? Om op die vraag het antwoord te krijgen neemt de gemeente Maassluis deel aan het onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’.

‘Waar Staat Je Gemeente’ wordt voor de gemeente uitgevoerd door BMC. 2200 inwoners, van 18 jaar en ouder, ontvangen deze week thuis een enquêteformulier. De onderwerpen waar de gemeente graag de mening over wil weten, zijn:

– Het algemene oordeel over de gemeente
– Veiligheid
– De relatie tussen de gemeente en haar inwoners
– Individuele dienstverlening
– Woon- en leefklimaat
– Lokale economie
– Arbeidsparticipatie en werkgelegenheid
– Gezondheid, zorg en welzijn

De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst zullen invullen, zodat de gemeente een goed beeld heeft hoe de inwoners over de woonomgeving en de dienstverlening denken. De vragenlijst kan tot 10 mei aanstaande worden ingevuld, ook online. Doordat meerdere gemeenten meedoen aan het onderzoek, biedt dat de mogelijkheid de resultaten met elkaar te vergelijken. Zo krijgt de gemeente niet alleen de mening van de inwoners over de algemene dienstverlening, maar kan ook geanalyseerd worden hoe de resultaten zich verhouden tot die van de andere deelnemende gemeenten.

Waar de gemeente Maassluis staat, wordt in september 2014 bekend. De resultaten worden gepubliceerd op internetsite www.maassluis.nl en op www.waarstaatjegemeente.nl.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt