MAASSLUIS | PvdA heeft eerder, zowel in april 2009, juni 2011 als in april 2013, aandacht gevraagd voor zwerfafval in de wateren in Maassluis, zoals de Vlieten en de Weverskade. We weten dat er een bijzondere verantwoordelijkheidsverdeling is over het onderhoud van de vlieten en het water aan de Weverskade valt onder Hoogheemraadschap, maar wij maken ons zorgen over de zwerfafval, dat zowel in de vlieten als het nieuwe water en in de rietkragen langs de Weverskade volop te vinden is. Zeker omdat de gemeente eerder toezeggingen heeft gedaan om zelf beter werk te leveren en het Hoogheemraadschap te wijzen op haar verantwoordelijkheden.

Daarom hebben we de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u op de hoogte van het zwerfafval langs en in het water? Deelt u onze mening dat het zwerfvuil in en langs het water afbreuk doet aan de prachtige vlieten die onze binnenstad sieren en het water langs de Weverskade die Maassluis zo mooi maken?
  2. Deelt u onze mening dat, getuige de foto’s (*), het effect van uw toezeggingen van eerdere jaren onvoldoende effect hebben gehad? Of dat minstens de aandacht in de praktijk weer is versloft?
  3. In de toezegging van 16 april 2013 zei het college toe dat naast de twee reguliere schoonmaakbeurten per jaar door het Hoogheemraadschap, en u ook heeft afgesproken dat het Hoogheemraadschap op uw afroep extra komt schoonmaken (kroos en andere drijvende en gezonken organische voorwerpen komt verwijderen). Hoe vaak is dat sinds april 2013 regulier en extra gedaan?
  4. U gaf toen ook aan dat de gemeente Maassluis verantwoordelijk is voor het ‘vuilvissen’: het verwijderen van drijvend en gezonken zwerfvuil zoals blikjes, plastic etc. U gaf aan dat de gemeente wekelijks de schoonmaakt. Maar die indruk krijgen wij niet, hoe vaak is dat gedaan sinds uw toezegging van april 2013?
  5. Wij constateren dat er soms wel wordt schoongemaakt. We hebben zowel langs de Noordvliet als langs de Weverskade de opbrengsten op de wal zien liggen (zie foto’s), maar die stapels bleven soms weken liggen. Kunt u verklaren waarom dat zo was en hoe u ervoor zorgt dat dit niet meer voorkomt?

(*)  de foto’s zijn niet toegevoegd aan dit nieuwsbericht op Maassluis.Nu , maar ze zijn demonstratief voor de achterstand in onderhoud

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    15 april 2016 at 10:04

    ”Er Borrelt (N)iets In Vliet en S(V)loot!”