1© ARS - Discussie over de manier waarop de Adviesraad signalen uit de samenleving kan oppikken

De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 28 januari 2015. Met ingang van dit jaar zullen de vergaderingen ook geregeld plaatsvinden op verschillende locaties in de stad.

Dit keer is gekozen voor het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat 1 in Maassluis. De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners van Maassluis zijn van harte welkom.

Op de agenda staat onder andere een discussie over de manier waarop de Adviesraad signalen uit de samenleving kan oppikken. Sinds 1 januari heeft de gemeente diverse nieuwe taken gekregen van de Rijksoverheid, op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. De Adviesraad volgt deze ontwikkelingen op de voet en adviseert het college van B&W over mogelijke knelpunten en verbeteringen. Tijdens de vergadering wordt onder andere gediscussieerd over hoe de Adviesraad knelpunten die een algemene tendens zijn en geen individueel signaal, kan signaleren en aan de orde stellen bij het gemeentebestuur.

De agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken, via www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken op de onderwerpen die op de agenda staan. Tijdens de behandeling van deze onderwerpen tijdens de vergadering kunnen zij niet het woord voeren. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

Witte Kerkje | Constantijn Huygensstraat 1 | Maassluis | 16:00 uur

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt