Naar aanleiding van deze berichtgeving op 13 mei j.l. op Maassluis.Nu over de Blankenburgtunnel, is het wellicht aan te raden om onderstaande bezwaarschrift te lezen. Het betreft hier de door schrijver dezes op 5 mei verzonden mail t.a.v. Rijkswaterstaat. Het gaat onder meer over het recht op tijdige inzage in de wijze van berging van havenslib en vrijgave van alle relevante stukken op grond van de Wet op Openbaarheid van Bestuur.


 

Geachte mevrouw Wezenberg,

– Bij deze bevestig ik de goede ontvangst van uw mail, gedateerd 5 april en verwijzend naar het tweede deel van mijn verzoek,de periode 1992 – 1994 (Vrijgave van documenten betreffende de besluitvorming over de aanleg van de toen nog Westelijke oeververbinding geheten met uiteindelijk als voorkeursvariant de Blankenburgverbinding, uit de periode 1992-1994).

De aandacht gaat hierbij vooral uit naar onderdeel 1859, bestaande uit stukken betreffende advisering inzake de berging van specie (o.a. havenslib) die vrijkomt bij de uitvoering van rijkswaterstaatswerken, 1970-1979 1 pak (NL-HaNA_2.16.11.ead.pdf). Tevens zal gekeken worden naar de duur van die (voorgenomen) opslag en de eventuele overlap met de voorgenomen Westelijke Oeververbinding.

– Tevens neem ik kennis van de door u jongstleden maandag telefonisch gedane mededeling. Gaf u bij een eerdere gelegenheid nog aan dat u partijen twee weken in de gelegenheid wilde stellen bezwaar aan te tekenen tegen de voorgenomen vrijgave van de stukken, op voornoemde datum (2 mei 2016) gaf u te kennen een extra drietal weken nodig te hebben alvorens tot vrijgave van de stukken, die betrekking hebben op het eerste deel van mijn verzoek (Vrijgave van alle documenten over hetgeen momenteel in onderzoek is in relatie tot de plannen van de aanleg van de Blankenburgtunnel, daaronder begrepen alle correspondentie waaronder begrepen e-mail correspondentie en de notulen vanaf, 2010 (aantreden kabinet Rutte I) tot heden) te kunnen overgaan, dit mede gezien het grote aantal nog ‘te bewerken’ documenten (Het totaal aantal documenten betref ca 1.000).

Ik constateer dat de vrijgave nagenoeg samenvalt met het verlopen van de mogelijkheid tot het indienen van de zienswijze op de voorgenomen aanleg van de Westelijke Oeververbinding.

Dit ontneemt betrokkene(n)/belanghebbenden de mogelijkheid hun zienswijze te baseren /in te dienen op basis van de vrij te geven documenten noodzakelijk voor een behoorlijke afweging.

Ik merk hierbij op dat het WOB-verzoek is verzonden op 25 september 2015.

Tevens is u aangegeven dat, in de wetenschap dat u niet de beschikking heeft over een second opinion op de MKBA, een verzoek daartoe op 11 november 2015 is gedaan aan de minister door een lagere overheid, meer specifiek de Gemeente Vlaardingen. Tot op de dag van vandaag is geen reactie op dit verzoek ontvangen.

Ik constateer dat ook dit het indienen van een behoorlijke zienswijze in de weg staat.

Betrokkenen/belanghebbenden worden door middel van een kopie van deze mail geïnformeerd.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Rob Lichtendahl

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

4 Reacties

 1. Aad Solleveld
  16 mei 2016 at 16:02

  Lijkt me al met al een voldoende reden om te emigreren. Wat let je?

 2. Marcel Thomassen
  16 mei 2016 at 14:50

  Op een mooie Pinksterdag.

  Nog een kleine toevoeging op het bovenstaande, de Heilige Geest daalde net even op me neer. Het Koninkrijk der Nederlanden is een van de weinige (in naam democratisch) landen ter wereld, dat geen Constitutioneel Hof heeft.

  Vrijwel ieder land ter wereld heeft zo een Hoog opperst Gerechtshof die alle zaken aan de Nationale Grondwet toetst en zo mede de doel- & rechtmatigheid van de Staat (en haar burgers) op basis van die Grondwet bewaakt.

  Een Constitutioneel Hof staat boven de regering. Nederland kent wel iets als een Raad van State waar civiel-rechtelijk plus bestuurlijk het e.e.a. wordt getoetst, maar dit is geen alomvattend Grondwettelijk Hof.

  Geen gekozen burgemeester, geen Constitutioneel Hof, En Nederlandse regeringen die alles kunnen doen wat ze willen, geen haan die er naar kraait als ze zelfs het hele land naar de kloote helpen. Regeringen die met hun beleid, thans niet alleen de sociaal-economisch onderkant van samenleving in de armoede, maar ook het vrijwel geheel maatschappelijk middenkader van dit land naar “ratsmodee” helpen. Een derde van dit land graait en draait zich rijk ten koste van tweederde van de bevolking. Geen haan die kraait.

  Nederland gangsterlandje. De narco-staat nr. 1 van Europa volgens de org. Interpol. Nederland, wereldwijd (doorvoer) centrum in dieren, vrouwen, wapen & (syntetische) drugshandel. Voorop in de kinderporno en bankenfraude plus mondiaal belastingontwijking en constructie’s voor de allerrijksten.

  Er is geen land in Europa waar internationaal bezien de bevolking zo onbenullig wordt bezien (en door Nederlands staat & levensbeschouwelijk mannebroeders in leugen zo dom of er onder wordt gehouden) als in dit modderig aanhangsel van Duitsland. Maar ze denken hier allemaal dat ze wereldwonderen zijn. Nederland, land van loeiende koeien & blatend schapen. Stem & melkvee.

  Dit lage-land, waar de Hollands vrouwen nog geen 60 jaar geleden, bij wet als handelsonbekwaam werden bezien. Het land met al 200 jaar lang gekroonde maffia-maatjes als Staatshoofd. Immers de grootste bijstandtrekkers-familie ter wereld, zijn de Oranjes. Een familie die haar fortuin (samen met de voorlopers van ABN-AMRO) in aanleg vond als de drugsdealers (opium) en slavenhandelaars van China, India, Indonesie, Sri-Lanka etc.. Een opputornisten familie met een zelf gecreeerde troon & kroon, die al geruim tijd niets meer qua rechtmatig troon erfopvolging met de eerste Oranjeschurk (Koning Willem 1) te maken heeft.

  Op een mooie Pinksterdag.

 3. Aad Rieken
  16 mei 2016 at 13:41

  ”(G)EEN TUNNELVISIE(TE)!”

 4. Marcel Thomassen
  16 mei 2016 at 12:17

  Ik ken de Vlaardinger Rob Lichtendahl als een betrokken regio-burger, met een grootst doorzet in zijn verzet tegen de Blankenburgtunnel.
  Maar Rob Lichtendahl strijdt ook tegen alle (illegaal of ongrondwettelijk) overheids besluiten & procedure’s genomen vanuit de Crisis & Herstelwet.

  Hij Lichtendahl, is een van de zeldzame wet & regelgeving kenners, die zijn strijdt voert vanuit zijn eigen kamer tot in de 2e Kamer, vanuit zijn eigen woning tot in het Vlaardingse stadhuis etc..

  De Crisis & Herstelwet is de wet bij uitstek, die het voor de overheid heel gemakkelijk maakt ieder (gerechtelijk) bezwaar van lagere overheid of burger tegen een bouw of aanlegproject, bij voorbaat subiet weg te wuiven en geheel af te wijzen.

  Rob Lichtendahl vecht onder andere de rechtmatigheid van de Crisis & Herstelwet aan, deze wet is tegen de NL Grondwet tot stand gekomen aldus Lichtendahl.
  Hij heeft sterk punten die dit aantonen.

  Alle besluiten en bouwwerken in Nederland die op basis van deze wet zijn genomen zijn dus illegaal, en zelf tegen de wet!
  Veel mensen staan achter deze gigant van dossiervreter en wilskrachtig strijder tegen bureaucratisch windmolens. Ik geef je het maar te doen, de Grondwet verdedigen