DEN  HAAG | Het RIVM meldt: ” Afgelopen week steeg het aantal meldingen van mensen die positief testen op COVID-19, het aantal patiënten in de ziekenhuizen en het aantal intensive care-opnames verder. De snelheid waarmee het aantal nieuwe meldingen van mensen die positief testen stijgt, lijkt echter iets af te nemen.

Dit zou een gevolg kunnen zijn van de maatregelen die eind september van kracht werden. Echter het aantal ziekenhuisopnames stijgt onveranderd door. Het risiconiveau per regio kan ‘waakzaam’ (niveau 1), ‘zorgelijk’ (niveau 2), ‘ernstig’ (niveau 3), ‘zeer ernstig’ (niveau 4) zijn. Op dit moment zijn 16 regio’s ingeschaald op ‘zeer ernstig’, 7 op ‘ernstig’ en 2 op ‘zorgelijk’.

Landelijke getallen

Positief geteste personen = 14,4%: Aantal en percentage positief geteste personen die in één week via de GGD getest zijn. Voor het berekenen van het percentage worden alleen tests meegeteld waarvan de testuitslag bekend is.

Dit zijn 38.859 van 269.753 geteste personen

Groepsimmuniteit
De meeste mensen die het nieuwe coronavirus kregen, maken antistoffen aan. Iemand die COVID-19 heeft gehad, is daarna waarschijnlijk  een tijd beschermd tegen het nieuwe coronavirus. Hoe lang die bescherming precies duurt, is op dit moment niet duidelijk. Wel geldt dat hoe meer mensen immuun zijn voor het virus, hoe minder kans het virus heeft om zich te verspreiden. De afweer tegen een virus onder de bevolking noemen we ook wel groepsimmuniteit.

Met de resultaten van nu voorlopig nog geen groepsimmuniteit te verwachten. Antistoffen worden ook aangemaakt als mensen zich in de toekomst laten inenten met het vaccin tegen Corona.

Ziekenhuisopnamen Maassluis

© RIVM

 

 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt