MAASSLUIS | Sympathisanten,  bestuursleden, directie van bedrijven, organisaties, verenigingen en stichtingen worden vandaag op de hoogt gesteld.

Inmiddels hebben we allemaal de adviezen van het kabinet gehoord over het Coronavirus. Alle grootschalige evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast, in ieder geval tot 1 april a.s. Daarnaast moeten zo veel mogelijk de persoonlijke contacten beperkt worden. Om hieraan gehoor te geven heeft het bestuur van Ervaar Maassluis besloten dat de Opening van het Toeristisch Seizoen van Ervaar Maassluis op 25 maart a.s. NIET doorgaat.

“Tijdens het seizoen zal worden bezien of een alternatieve bijeenkomst kan worden georganiseerd. Indien dit gaat plaatsvinden stellen wij u daarvan dan zo snel mogelijk op de hoogte.

Wij hopen op uw begrip in deze situatie ter bescherming van ons allen en de kwetsbare en ouderen in onze omgeving.”

Hartelijke groet namens het bestuur van Ervaar Maassluis


Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu