MAASSLUIS | De Christen Unie spreekt B&W met een aantal vragen over de gaswinning omgeving Maasdijk (Gaaglocatie) en andere ontwikkelingen welke gevolgen hebben voor onze bodemstabiliteit . Tevens komt de Blankenburgtunnel aan bod.

Naar aanleiding van de ontwikkeling rond de gaswinning omgeving Maasdijk (Gaaglocatie) en andere ontwikkelingen welke gevolgen hebben voor onze bodemstabiliteit, willen wij u graag de volgende vragen stellen:

 1. Situatie gaswinning Gaaglocatie Bent u bekend met de brief van 8 augustus 2017 waarin het Staatstoezicht op de Mijnen de NAM oproept de gaswinning te staken vanwege onrechtmatige overproductie? (Maasdijk 317%)
 2. Het gasveld van de Gaaglocatie is ook gelegen in / nabij Maassluis. Op welke wijze worden de gevolgen van de gaswinning (zoals bv. bodemdaling en bodemstabiliteit) gemonitored in Maassluis?
 3. Wat is de huidige stand van zaken van de productie in Maasdijk?
 4. Welke acties gaat het college ondernemen om ongewenste ontwikkelingen voor Maassluis tegen te gaan?
 5. Stand van zaken mogelijke proefboring te Maasland (NAM). Wat is de actuele stand van zaken mbt de door NAM gewenste proefboring te Maasland?
 6. Is er informatie bekend mbt de bodemdaling van 1980-Heden door gaswinning vanuit de Gaaglocatie (zoals, naar onze informatie, ook gewenst door het Hoogheemraadschap Delfland in dit project).
 7. Wat is de functie van het bodemdalingobservatiepunt van de NAM in Maassluis? Zijn er al resultaten vanuit dit observatiepunt beschikbaar?
 8. Blankenburgtunnel. In welke mate zal er in Maassluis sprake zijn van bodemdaling als gevolg van aanleg Blankenburgtunnel?
 9. Algemeen. Hoe neemt u als bestuurder van Maassluis uw rol op zich om een veilige en stabiele leefomgeving te waarborgen voor alle inwoners van Maassluis?

Fractie ChristenUnie Maassluis

Bijlage:
Brief 8 augustus 2017 – Staatstoezicht op de Mijnen aan Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Onderwerp: Vooraankondiging last onder dwangsom voorkomens Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk.

zie deze ernstige brief: BRIEF

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Wim van de Wiel
  23 augustus 2017 at 17:38

  Zie mijn reactie op het andere onderwerp dat de gaswinning uit het Maasdijkveld tot (mede)onderwerp heeft. Samengevat: de risico’s van de extra gaswinning zijn verwaarloosbaar klein met 0,02 millimeter meer bodemdaling.

  Excuses, geen 0,02 millimeter maar tien keer zoveel, dus 0,02 centimeter bodemdaling.

 2. Aad Rieken
  23 augustus 2017 at 10:11

  “GASWINNING…,
  Geef Gas Terug!”