© www.maassluis.nu - NAM bezoekt fractie van D66
Vreemd dat college raad en inwoners niet informeerde

Op uitnodiging van de fractie van D66 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de NAM. Hierbij was ook een vertegenwoordiger van de Midden Delfland Vereniging aanwezig.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) was met drie personen aanwezig en gaf een toelichting op hun – de laatste tijd veelvuldig in het nieuws zijnde – gasboringen op de locaties Coldenhove/Gaag en de nieuwe locatie in Maasland.

Het bleek dat de NAM al besprekingen en contacten heeft (gehad) met het college van Maassluis over de boringen en aardgaswinning. Naast toelichting op de contacten over voorgaande locaties met de collegeleden werd door de NAM ook tekst en uitleg gegeven over de beweegredenen om sommige omwonenden wel te informeren, en anderen juist niet. Voor een deel beriep de NAM zich hiervoor op de wettelijk te volgen verplichting.De NAM gaf aan dat e.e.a. in de Staatscourant was vermeld. Dat het in de Staatscourant heeft gestaan is voor D66 absoluut geen vrijbrief voor de gebrekkige communicatie zoals deze heeft plaatsgevonden. De NAM moest dit toegeven.

Na een uitleg over de techniek achter het fracken – en de evidente verschillen met ‘Groningen’ – werd meegedeeld dat op zijn vroegst begin 2017 geboord kan gaan worden op de nieuwe locatie in Maasland. Mede doordat eerst een overeenstemming bereikt moet worden met het Hoogheemraadschap van Delfland over de bodemdalingen. De bodemdaling wordt overigens geschat op maximaal 6 centimeter en dit heeft onder andere gevolgen voor de waterhuishouding. Bevingen worden nochtans door de NAM uitgesloten.

De NAM heeft aan D66 toegezegd om omwonenden – via onder andere de lokale pers – zelf te gaan informeren over de stand van zaken op de locatie Maasland en is bereid om e.e.a. ook in een commissie c.q .raadsvergadering nader toe te lichten.

Het gesprek met de NAM heeft de kritiek die D66 heeft op de te verrichten werkzaamheden door de NAM niet weggenomen en de fractie zal heel het proces hieromtrent alsmede de voorlichting hierover naar onze inwoners kritisch blijven volgen. D66 zal, na de beantwoording van haar schriftelijk gestelde vragen door het college, er in de raad zeker op terug komen

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt