Uithuisplaatsingen onzorgvuldig: ‘Geen één onderzocht dossier op orde’

Onder de Griekse zon op het schitterende eiland Kos vernam ik via het AD dat uithuisplaatsingen (UHP) in Nederland onzorgvuldig zijn. Geen één onderzocht dossier is op orde’.

https://www.ad.nl/binnenland/uithuisplaatsingen-onzorgvuldig-geen-een-onderzocht-dossier-op-orde~a2791ad4/

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd roept op  tot een genuanceerde discussie over een zeer pijnlijk onderwerp: uithuisplaatsingen.  En terecht want op basis van een kakelvers inspectierapport blijkt het misplaatste beeld dat de jeugdbescherming al jaren schetst, niet te kloppen. 

  • GI = gecertificeerd instellingen 
  • UHP= uit huis plaatsing
  • OTS =  onder toezicht stelling
  • JBRR = Jeugd Bescherming Rotterdam Rijnmond
  • VNG = Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Geen één(!!) dossier bij een uithuisplaatsing is op orde. Dit staat haaks op wat mensen als Astrid Rotering, Arina Kruithof, Franc Weerwind en Mark Rutte ons de onwetende burger  willen laten geloven. Al sinds jaar en dag doen staatssecretarissen ministers en de jeugdbeschermimgslobby er alles aan om de publieke opinie te bewerken om ons te doen geloven dat er meer goed gaat dan fout. Voornoemde personen hanteren bewust het mantra dat de jeugdbeschermingsketen zeer secuur handelt. 

De PR man van Jeugdzorg Nederland Stijn Verbruggen geeft lobbytrainingen en verstuurd lobby brieven naar de griffies om de partners hierin mee te krijgen. Jan Pieter Meijer een cliëntambassadeur van een GI gaat zelf documentaires maken om een ‘reëel’ beeld te schetsen over de jeugdzorg. Een beeld dat er meer goed gaat dan fout. 

Ik ben heel benieuwd hoe de bestuurders van de GI gaan reageren op dit rapport, wat inderdaad een nuance vraagt, maar niet de nuance die men als sector zo graag wil.

Niet één dossier is op orde. Dat betekent dus dat alle klachten van ouders, advocaten en media over de misstanden in de jeugdzorg van de afgelopen jaren terecht en gegrond zijn.

De framing van de sector over de ouders richting rechters, wethouders en ministers blijkt dus bewust ingegeven te zijn door onjuistheden. Men heeft dit geweten, dat kan niet anders als ik kijk naar de wijze hoe hard de sector het eigen gelijk wilde bereiken. Maar ook hoe men weigerde aan feitenonderzoek te doen.

Staatsontvoeringen noemde cabaretier Peter Pannekoek het. Nu blijkt dat niet alleen de 1675 kinderen uit het toeslagenschandaal ontvoerd zijn maar wellicht meer kinderen met een UHP. 

En dan is de vraag wat er is gebeurd bij de grote hoeveelheid OTS dossiers, nog niet beantwoord want ook daar zijn de misstanden legio.  

Gekoppeld aan het feit dat dit alles in organisatie gebeurt, is het nu dus tijd voor het OM om alle UHP’s te gaan onderzoeken en daar waar een UHP/OTS op onjuiste gronden, en met een onvolledig en niet op orde zijnde dossier heeft plaatsgevonden, te onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Want het kan en mag niet zo zijn dat mensen ongestraft kinderen en ouders onterecht van elkaar scheiden. Zeker niet als je beseft dat de ouders die hierover al decennia klaagden zijn weggezet als gefrustreerde ouders die bij de kinderrechter met de grond gelijk gemaakt werden. 

Daarbij mag het niet op orde zijn van een dossier nooit verweten worden aan personeelsgebrek of werkdruk. Iedereen wordt betaald om zijn werk goed te doen, ook binnen de jeugdbeschermingsketen.

Ik kan me indenken dat gemeenteraadsleden die zetelen in de gemeenteraad -het hoogste orgaan van hun gemeente- nu hun wethouders gaan bevragen hoeveel UHP/OTS er op basis van onvolledige dossiers er in hun gemeente zijn geweest.

Ik hoop dat gemeenteraden hun wethouders Jeugdzorg nu massaal gaan dwingen de gecertificeerd instellingen (GI)  op het matje te roepen en elke maatregel uit de afgelopen 20 jaar laten herbeoordelen. 

Daarnaast is het wenselijk dat met deze uitkomst uit het onderzoek van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) dat alle GI’s vanaf nu onder verscherpt toezicht komen van de IGJ.

Als steunraadslid wacht ik in spanning af wat mijn gemeenteraad gaat doen. Blijven zij toestaan dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) -zijnde de GI in onze regio- er met het geld van de Maassluise belastingbetaler een potje van maakt of komt er nu eindelijk actie. 

Actie door het daadwerkelijk betrekken van de wetenschap in plaats van het betrekken van dure externe adviseurs die voor veel gemeenschapsgeld een duur rapport schrijven. 

Actie door de wethouder te dwingen aan te sluiten bij de beweging naar 0 uithuisplaatsingen van VNG ambassadeur lerende jeugdstelsel en kinderpsychiater Peter Dijkshoorn https://www.bewegingvannul.nl/

Actie door in Maassluis  daadwerkelijk te kijken naar wat nodig is om een onveilige (thuis) situatie veilig te maken. 

Actie door te stoppen met denken dat Jeugdbeschermers, GI’s en gemeente risico’s op grote schadeclaims lopen als het misgaat omdat ze kinderen niet uit huis plaatste. 

En vooral ook actie door te stoppen met de gedachte dat de samenleving maakbaar is. 

Immers als dossiers niet op orde zijn, breng je met een uithuisplaatsing boven op de schade die er al is, alleen maar extra schade toe aan een kind en dat is in strijd met het kinderrechten-verdrag. 

Nog daargelaten dat het rapport van commissie de Winter ons in 2019 al liet zien dat kinderen in pleeggezinnen, gezinshuizen, (gesloten)instellingen vaak nog onveiliger zijn dat in de onveilige thuissituatie. 

Gemeenteraadsleden kunt u nog slapen als u weet dat een GI voor iedere jeugdbeschermingsmaatregel die zij uitvoeren een slordige €10.000 per kind ontvangt en daarvoor niet eens kan zorgen dat het dossier op orde is?


Desiree van Doremalen is al jaren actief voor Cliëntenondersteuning sociaal domein. Zij kent de problematiek rond uithuisplaatingen door en door.  Zij is in Maassluis daarnaast actief als steunraadslid voor Forum voor Maassluis.

 

 

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud