MAASSLUIS | Op 19 augustus viel in de media te lezen dat het bestuur van Stichting de Monstersche Sluis schade vreesde door overlast van bouwverkeer op de sluis. Bij het artikel is een foto gevoegd van een grote vrachtwagen die ver op het weggedeelte bovenop de Monstersche Sluis was gereden. 

Ingezonden: Voorkom schade aan Monstersche sluis

Het weggedeelte op de sluis is inmiddels zichtbaar beschadigd, waardoor de kritiek van de stichting dat er vaker materieel wordt gestald op de sluis waarschijnlijk klopt. Ook het weggedeelte van de Noorddijk is beschadigd door vrachtverkeer. De fractie van D66 Maassluis was bovendien onaangenaam verrast door het daarop volgende nieuws van 21 augustus, toen de Schansbrug klem zat en daardoor afgesloten was voor verkeer. Gelukkig blijkt uit onderzoek van dinsdag 25 augustus dat het heien niet voor deze onveilige situatie zorgt en de bouw weer hervat is. Inmiddels hebben wij ook begrepen dat er aan de binnenkant van het gewelf van de Monstersche Sluis scheurvorming is opgetreden.

 


Op basis van Artikel 51 van het Reglement van Orde stelt D66 Maassluis u daarom de volgende vragen:

1. Welke afspraken zijn er met het bouwbedrijf van de appartementen op de Noorddijk gemaakt over het stallen van voertuigen en materieel op de Monstersche Sluis?
2. Klopt het dat paaltjes aan het begin van de stoep zijn weggehaald, terwijl er bekend is dat de Monstersche Sluis maar een bepaalde belasting aan kan?
3. Is er sprake van (blijvende) schade aan de Monstersche Sluis door de zware voertuigen die er blijkbaar op hebben gereden ten behoeve van de bouw aan de Noorddijk?
4. Op welke manier gaat het college voorkomen dat er nog (te) zwaar materieel op de Monstersche Sluis wordt gestald?
5. Wordt de schade die is ontstaan aan de Monstersche Sluis hersteld en zo ja, welk bestuurlijk orgaan is daarvoor verantwoordelijk?
6. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er beweging is gekomen in het landhoofd, waardoor de kademuur beschadigd is? Of als dit nog onderzocht wordt, wanneer verwacht u daar de uitkomsten van?
7. Wat zijn de gevolgen van de huidige situatie voor het waterverkeer dat de Schansbrug passeert?
8. Wat zijn de gevolgen van de waargenomen schade voor verkeer dat de Monstersche Sluis over de weg of over het water passeert?
9. Het bouwproject is direct aan het water gelegen. Heeft u met de projectontwikkelaar gesproken over aanvoer van materieel over water? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
De fractie van D66 Maassluis

Jesse de Jong, Marlon van den Hoek en Bert de Reuver

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt