© Maassluis.Nu – Burgemeester Karssen sprak een groep van 120 mensen toe

Op het plein voor het stadhuis verzamelde zich een groep van rond 120 inwoners uit alle geledingen van de bevolking. Burgemeester Karssen, dominee Gerrit van Dijk en Tekin Ates namens de Turkse gemeenschap hielden een korte indrukwekkende toespraak waarin zij de afschuw en afkeuring uitspraken over de moorden  in Parijs en aangaven dat zij protesteren tegen deze vorm van geweld. Daarna volgde een minuut stilte.

De burgemeester sprak deze woorden:


De verschrikkelijk gebeurtenissen van gisteren in Parijs brengen ons vanavond hier bijeen. We hebben allemaal huiverend gekeken naar de TV journaals waarin we feitelijk toeschouwer werden van een brute en gewelddadige moordpartij op onschuldige mensen.

De onrust in onze wereld neemt toe, dat ervaren we iedere dag, dat sluipt er als het ware wat in, zelfs hier in Maassluis werden we geconfronteerd met uitingen van radicalisering.

Wat er gisteren gebeurde overstijgt al die onlustgevoelens, gisteren ervaren we als een regelrechte aanslag op ons vrije samenleving, een regelrechte aanslag op de vrijheid van meningsuiting, een regelrechte aanslag op het vrije woord.

Het kan niet worden geaccepteerd dat een kleine groep radicalen, onze vrije samenleving gaat gijzelen, door dood en verderf te zaaien.

Want dat is er gisteren gebeurd: fanatici nemen het vermeende eigen recht in de hand en spelen voor eigen rechter en beul.

Zo’n daad verdient een vlammend protest. Dat moeten wij ten stelligste veroordelen en ik spreek daar ook hier in het openbaar mijn volstrekte afwijzing daarover uit. Ik weet ook zeker dat die afwijzing door velen wordt gedeeld: door humanisten, door christenen en door moslims.

In onze grondwet is in artikel 7 de vrijheid van meningsuiting nadrukkelijk verankerd . In Nederland mag je zeggen en schrijven, dus ook tekenen, wat je denkt. In onze democratie is het zo dat je niet eerst toestemming hoeft te hebben voordat je iets schrijft, tekent of zegt. We hebben in Nederland dus geen censuur.

In onze vrije maatschappij mag je ook je geloof beleven op jouw manier, onze grondwet heeft dat vastgelegd in artikel 6:, ‘Iedereen mag zijn eigen godsdienst of levensovertuiging kiezen en zich op zijn eigen manier daarna gedragen, mits dit pst bij de wettelijke regels’.

Ook is dit grondrecht vastgelegd in artikel 18 van de Universele verklaring van de rechten van de mens.‘Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst’.

We moeten niet accepteren dat aan deze rechten geweld wordt aangedaan door radicale gelovigen die vinden dat alleen hun visie de enige waarheid is, en zeker niet als dat met geweld., vrijheidsberoving of zoals gisteren met de dood wordt afgedwongen.

Ik roep jullie op deze rechten hartstochtelijk te verdedigen en elkaar de ruimte te geven ze in alle vrijheid te gebruiken.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. santvliet
    8 januari 2015 at 20:25

    Mooi gesproken….eens met onze Burgemeester Karssen….!