Je Suis Charlie

MAASSLUIS | De afschuwelijk aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo vond plaats in januari 2015. Op 25 maart 2015 vond een stadsgesprek ‘Wij zijn Maassluis’ plaats in theater Koningshof.

De aanleiding voor het stadsgesprek Wij zijn Maassluis was de hernieuwde aandacht voor integratie, polarisatie en radicalisering. De aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs zetten die aandacht toen volop op de internationale, nationale en lokale agenda. Internationale spanningen en gebeurtenissen in het buitenland hadden hun weerslag in Nederland en de Nederlandse gemeenten. Ook in Maassluis ontstond onrust over de opkomst van de IS en het jihadisme.

Deze ontwikkelingen waren de aanleiding voor de raad om het college te verzoeken een stadsgesprek te organiseren. De avond kende een goede opkomst: meer dan 110 stadsgenoten name deel aan het stadsgesprek. Er was een brede vertegenwoordiging van politie tot moskeebestuurders van buurtverenigingen tot geïnteresseerde particulieren. De jongeren waren ondervertegenwoordigd. De avond kende een goede sfeer, de gesprekken waren genuanceerd en constructief. Er werden daar een aantal aanbevelingen gedaan, die B&W in juni met een raadsinformatiebrief onder de aandacht van de gemeenteraad bracht.

Doorpakken

Er is toen toegezegd om hierop door te pakken en sinds begin 2016 is er een notitie ‘Radicalisering’ in de maak, die nadere invulling moet geven aan de preventie van radicalisering (oa. door in gesprek te gaan met werkloze jongeren), vroeg signalering van radicaliserende jongeren en toezicht op terugkerenden.

In september 2015 stelde de PvdA fractie vragen (zie deze link) en sprak zijn teleurstelling uit richting de toenmalige burgemeester Karssen:

Als PvdA vinden we het onverteerbaar dat er nog zo’n oververtegenwoordiging van stadsgenoten met een andere achtergrond is, zowel wat betreft de kansen op de arbeidsmarkt, het niet afronden van opleidingen als in andere negatieve lijstjes.

Urgentie

De  aanslagen in Parijs in 2015 en in Zaventhem in 2016 vragen urgentere aandacht om de opkomst van IS en het jihadisme goed in beeld te krijgen. Of er sindsdien resultaten zijn geboekt op het terrein van bijvoorbeeld vroeg signalering is niet bekend omdat de huidige burgemeester Edo Haan tot nu toe weinig loslaat over mogelijke Syrië gangers vanuit Maassluis. Wel heeft hij in februari 2016 in de gemeenteraad melding gemaakt van twee jihadisten uit onze stad en gezegd dat zo nodig toezicht wordt georganiseerd.

Gesprek op stadhuis

De toezegging aan het begin van deze week door wethouder David van der Houwen om samen met Stroomopwaarts een gesprek met Marokkaanse jongeren aan te gaan op het stadhuis lijkt een eerste concrete invulling op het terrein van “Wij zijn Maassluis’.

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

  1. X
    23 april 2016 at 14:32

    Pvda? Die wil niet eens in gesprek gaan over n plaatselijk plan dat radicalisering en ondervertegenwoordiging in hoger onderwijs wil voorkomen. Mooie praatjes, meer niet.