Tegengas, tegenwind, tegenslag, tegenstelling

De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek (planMER) voor naar nog niet gerealiseerde locaties en alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam.

In tegenstelling tot het eerder vastgelegde Convenant bevat de alternatieve locaties ook de locatie bedrijventerrein De Dijk, gelegen binnen de gemeente Maassluis. Dit om de eerder met gemeenten afgesproken opgave van 150 MW aan windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen.

Om ook in de toekomst schone, betrouwbare en betaalbare energie te hebben, zijn meerdere schone energiebronnen en innovaties  nodig. Denk aan energie uit zon, aardwarmte, biomassa, getijden en windenergie.

De gemeente Maassluis streeft er naar één van de meest duurzame gemeente in de regio te worden. Echter heeft zij op voorhand bij de provincie aangegeven geen voorstander te zijn van het plaatsen van één of meer windturbines binnen haar grondgebied.

In gesprek: zienswijzen en spreekuren

De komst van windturbines heeft invloed op de leefomgeving. Tegelijkertijd bieden windparken mogelijkheden voor omwonenden en bedrijven om te participeren in schone energie. De provincie wil daarom belanghebbenden betrekken bij het proces rond het milieuonderzoek en de locatiekeuze.

Lees over die inspraak hier op de website van de gemeente.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    8 november 2015 at 08:53

    ”LA MA WA JA!”