MAASSLUIS | In Maassluis wordt bijna de helft van het afval gescheiden. Daarmee worden grondstoffen en energie gespaard, en daarmee het milieu. Gemeente Maassluis vraagt de komende maanden in de vorm van een campagne aandacht voor de manier waarop wij met elkaar met afval omgaan in Maassluis.

Om de effecten van deze campagne te kunnen bepalen, doet de gemeente een zogeheten nultmeting om de huidige stand van zaken met betrekking tot afvalscheiding in kaart te brengen.

Op straat
Aan bewoners is medio september 2017 op straat (in winkelcentrum Koningshoek en de binnenstad) gevraagd wat zij vinden van de manier waarop afval wordt gescheiden in Maassluis. Worden de grondstoffen apart gehouden of juist niet en waarom dan niet?

Enquête ook online
Om een goed oordeel te kunnen vormen heeft de gemeente de enquête ook online gezet. Zo kunnen nog meer mensen de enquête invullen en wordt duidelijker wordt op welke punten er mogelijkheden zijn het scheiden van afval in Maassluis te verbeteren.

Meedoen aan de enquête kan tot en met vrijdag 6 oktober 2017 

klik: www.maassluis.nl/afvalscheiding

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt