© Maassluis.Nu - Bundeling van krachten om beter te worden gehoord

Donderdag 22 januari is er een algemeen overleg over de transitie jeugdzorg in de Tweede Kamer. De gezamenlijke ouderplatforms hebben een brief gestuurd over de knelpunten met betrekking tot de ouderbijdrage.

De Ouderplatforms verzoeken de Kamer om de ouderbijdrage jeugd-ggz en jeugdzorg-plus en alle niet duurzame vormen van jeugdhulp buiten het gezin te schrappen. Zo houden alle kinderen die jeugd(ggz) en jeugdhulp nodig hebben recht op gratis gezondheidszorg. Zij worden dan niet meer gediscrimineerd op grond van hun ziektebeeld.

Hun schrijven begint met

Geachte Kamerleden,

Vanaf 1 januari 2015 is de jeugdwet een feit en zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De ouderplatforms hebben echter nog een aantal zorgen. Zo blijft de ouderbijdrage voor de jeugd-ggz, jeugdzorg-plus en alle vormen van niet duurzame jeugdhulp buiten het gezin een punt van zorg. Wij vinden deze ouderbijdrage discriminerend, stigmatiserend en strijdig met de artikelen 2, 3, 23, 24 van het Internationaal Verdrag Van De Rechten Van Het Kind (IVRK).

De jeugdwet impliceert dat er onderscheid is tussen jeugdhulp op pedagogische gronden en jeugdhulp op medische gronden. Dit valt af te leiden uit het feit dat het parlement er voor heeft gekozen om de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst volledig op te nemen in de jeugdwet. Daarmee wordt erkend dat jeugd-ggz een medisch specialisme is en blijft.

namens:

UW Ouderplatform, Ouderplatform Rijnmond, Netwerk Ouderinitiatieven, Ouderplatform Gooi & Omstreken, Ouderplatform HAVOplus, Transitie Jeugdzorg Ouders, Ouderplatform Ouders Maas en Waal, Ouderplatform Lekstroom, Ouderplatform Zuid Holland Zuid, Ouderplatform Kop van Noord-Holland


Lees de hele brief HIER (pdf)

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie