© www.maassluis.nu - pedagogische 'civil society' is onvoldoende

De toegang tot de jeugdzorg loopt via het wijkteam. Heeft dat team toereikende kennis van de psychiatrie?

Was de invoering van het wijkteam nu een hype of een must. Een jaar nadat iedere gemeente het wijkteam heeft ingevoerd is de conclusie dat het een hype is. Geen enkele gemeente heeft onderzocht of een wijkteam effectief zou kunnen zijn. Om frictiekosten te voorkomen hebben gemeenten, er veelal voor gekozen om oude wijn in nieuwe zakken te verpakken. Zo blijkt nu uit diverse evaluaties die het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) uitvoerde dat “de wijkteams”niet toekomen aan preventie en wijkontwikkeling hun eigenlijke taak. Wijkteams zijn teveel tijd kwijt aan probleemgevallen en komen te weinig toe aan wijkontwikkeling.

Je zou je kunnen afvragen welke probleemgevallen er zijn en welke zorgvraag zij hebben. Hulp bij opvoedondersteuning zal voor het wijkteam doorgaans geen probleem zijn. Goed doorverwijzen bij ADHD, Autisme en andere psychiatrisch stoornissen is wél een probleem. De medewerkers aan de toegang hebben niet voldoende kennis van de complexe kinder- en jeugdpsychiatrie. De toegang van een wijkteam, heeft niet zoals professionals uit de eerste lijn, de vaardigheid om direct te kunnen inschatten over welk probleem het gaat, welke hulp daarbij nodig is en hoe deze hulp wordt ingezet. Het ontbreken van kennis, een goede triage en de juiste screenings instrumenten leidt er toe dat zaken te lang in het wijkteam blijven liggen. Dat is zorgelijk. Het gaat hier namelijk om een groep kinderen die snel passende zorg nodig heeft.

Met de wijkteams, hebben de gemeenten slechts de pedagogische ‘civil society’ proberen vorm te geven en zijn zij vergeten de specialistische zorg hieraan te verbinden. Dat is niet alleen zorgelijk omdat de wijkteams niet toe komen aan hun preventieve taak maar op den duur ook een heel kostbare zaak.

Hier ligt nog een flinke uitdaging voor de gemeenten.

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen | Juridisch adviseur | Ouderplatform Rijnmond | vaste columnist op woensdag 1x per maand (01-2015 tm 04-2016)

6 Reacties

 1. 2 juli 2015 at 16:24

  ZOJUIST:
  ”De grootste problemen zitten bij het gebrek aan deskundigheid van de wijkteams, die nu verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de zorgvragen en gebrek aan samenwerking”, vertelt de woordvoerder

  http://www.nu.nl/binnenland/4080534/230-jeugdzorg-klachten-topje-van-ijsberg.html

 2. Nely Sieffers
  15 april 2015 at 16:01

  Er is al veel gezegd in de reacties van mijn voorgangers maar ik wil nog drie punten toevoegen.
  1. In het besluit jeugdwet staat gelukkig duidelijk omschreven welke expertise in de toegang aanwezig moet zijn. Toets dit!
  Besluit jeugdwet
  Artikel 2.1
  Ter uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 2.14, eerste lid, van de wet, draagt het college zorg voor de beschikbaarheid van relevante deskundigheid met betrekking tot:
  • a.opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen,
  • b.opvoedingssituaties waardoor jeugdigen mogelijk in hun ontwikkeling worden bedreigd,
  • c.taal- en leerproblemen,
  • d.somatische aandoeningen,
  • e.lichamelijke of verstandelijke beperkingen, en
  • f.kindermishandeling en huiselijk geweld.

  2. De transitie autoriteit jeugd heeft deze week haar eerste jaarverslag gepubliceerd en ook daarin wordt de zorg geuit dat wijkteams niet voldoende expertise hebben.
  http://www.voordejeugd.nl/attachments/article/1659/Jaarrapportage%20TAJ%202015%20Definitief%20Lage%20Resolutie.pdf

  3. Als ouders is niets zo frustrerend dat iemand je hulpvraag moet beoordelen die niet voldoende expertise in huis heeft. Je krijgt als ouder al snel het idee dat de wijkteam medewerkers veel van jou kunnen leren en dit geeft niet het vertrouwen wat nodig is. Hierdoor kunnen grote fouten gemaakt worden met verstrekkende gevolgen voor kind en gezin. Zorg dus dat er voldoende expertise en ervaring aanwezig is zodat alle hulpvragen een goede triage krijgen en matchcare hulp.

 3. Jacqueline Gomes
  15 april 2015 at 13:55

  Juist in de toegang zou men de beste professionals moeten zetten. Het hulptraject valt of staat bij juiste triage en keuze voor meest effectieve traject.
  Vaak zijn de mogelijkheden die mensen met een hulpvraag hebben bij toegang niet eens bekend of wordt voor het gemak maar niet aan hulpvrager voorgelegd.
  Vorige week tijdens een congres over toegang werd vraag gesteld of het opzetten van een wijkteam een must of een hype was? De meeste ambtenaren kozen voor must, want ze werken immers met wijkteam. Als men ze zou vragen waarom het een must is en waaruit blijkt dat dit een must is, zal bijna niemand een duidelijk antwoord kunnen geven. Er blijkt nl nergens uit dat een wijkteam ook echt een toegevoegde waarde heeft. Bij veel pilots sprak men over de dingen die goed waren gegaan. De missers werden even niet genoemd. Een gemiste kans, juist door de fouten te erkennen en daar wat aan te gaan doen had men progressie kunnen maken, van fouten leert men nu eenmaal. Zo kan je voorkomen dat dezelfde fouten nogmaals in de toekomst gemaakt worden. Veel wijkteams zijn nog in opbouw, zoekende naar hun functie,terwijl er al mensen op zoek zijn naar goede hulp. 3 maanden geleden hadden ze het bekende “keukentafelgesprek” maar tot nu toe nog geen terugkoppeling of hulpaanbod gekregen. Er werd alleen meegedeeld dat het wat langer gaat duren, omdat ze zelf nog zoekende zijn en dat mensen begrip moeten hebben voor hun situatie. Waar blijft het begrip voor de mensen met een serieuze hulpvraag, die nu nergens terecht kunnen omdat hun wijkteam het nog even niet weet? Hetzelfde bij herindicaties PGB men zou binnen 8 weken de herindicatie van aanvraag tot beschikking rond moeten hebben. Mensen moeten vaak al 8 weken wachten voordat ze überhaupt een eerste gesprek krijgen mbt een herindicatie. Er staan toch echt wettelijke termijnen voor, die alleen verlengt mogen worden als zorg in tussentijd doorloopt, desnoods via ambtshalve verlenging. Helaas wordt dit in de praktijk niet altijd op deze manier toegepast.
  Voor mensen waarvoor dit of andere knelpunten speelt mbt Jeugdhulp, meld dit dan bij
  http://www.monitortransitiejeugd.nl

 4. Menno Oosterhoff
  15 april 2015 at 13:50

  Wat ik heel zorgelijk vind is dat je heel goed slechte diagnostiek en behandeling kunt doen zonder dat de negatieve gevolgen daarvan direct duidelijk worden. Dus zegt van Rijn, dat de transitie goed is verlopen.Op geen enkele wijze is ook aangegeven hoe de kwaliteit bewaakt zou moeten worden en hoe de veelgeprezen transfomatie eruit zou moeten zien. Voor problematiek waarbij kennis van de jeugdGGZ noodzakelijk is ben ik absoluut niet gerust dat deze de juiste aanpak krijgt.

 5. angelique2811@gmail
  15 april 2015 at 13:48

  Ook mij komen twee soorten signalen binnen. Er zijn gemeenten waar de wachtlijsten oplopen binnen de jggz. Wat hieraan ten grondslag ligt laat zich denk ik raden. Er is niet tot nauwelijks expertise noch de triage waar jij terecht over schrijft waardoor grote kans bestaat dat men uit voorzorg en bij voorbaat doorverwijst. Het andere signaal is dat er gemeenten zijn waar nauwelijks een doorverwijzing plaatsvindt. Er is daarmee dus nog geen zichtbare transformatie gaande. Goed stuk van Desiree van Doremalen.

 6. desiree van doremalen
  15 april 2015 at 11:04

  Gisteren was er een bijeenkomst in Jeugdpoort met professionals uit de zorg. Onderwerp hoe de transitie tot nog toe was verlopen. De conclusie van het deskundige panel https://www.dropbox.com/s/n8fm3pytjpuotyi/Programma%20%20Jeugdpoortbijeenkomst%2014%20april%202015.pdf?dl=0 en het publiek ouders en professionals was unaniem.

  De toegang van het wijkteam is niet voldoende toegerust op haar taak. Het ontbreekt aan kennis over complexe vraagstukken. Hierdoor blijven zaken te lang liggen en krijgen kinderen niet de noodzakelijke hulp. Conclusie versterk de toegang met specialismen i.p.v. generalisten. Deze werkwijze zal uiteindelijk een besparing opleveren…..